baglandi Miv-san 


Amaçlar & Hedefler

Hedef, tüm meslektaşlarımızı Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı çatısı altında bir araya getirerek dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamaktır