baglandi Miv-san 


Kuruluş

1997 yılında, Mimarlık Vakfı Vakıf senedinin 2. Maddesi olan amaç ve kapsam maddesinde yer alan “...Mimarlar ve mimarlık mesleğine hizmet edenler arasında maddi ve moral destek sağlayacak bir yardımlaşma sandığı kurmak....” ifadesine uygun olarak kurulan Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı, Mimarlık Vakfının 10.Nisan.2011 tarihinde yapılan 16. Kurucular Kurulu toplantısında kabul edilen yeni yönetmeliğiyle özerklik sürecine girmiştir. Yeni yönetmelik doğrultusunda görevlendirilen Geçici Yönetim Kurulu, Yönetmeliğin 6. Maddesine göre 4 Aralık 2011 tarihinde ilk Sandık Genel Kurulu’nun yapılmasını gerçekleştirmiştir.

Genel Kurul’da, Sandığımızın gelişimi, günümüz koşullarındaki durumu, ileride yapılabilecekler, beklentiler, üyeler tarafından tartışılmış, ikinci Genel Kurul’a kadar Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı’nın Yönetim Kurulu aşağıda ad ve soyadları belirtilen Sandık üyeleri arasından seçilmiştir.

Genel Kurul sonrasında 24 Aralık 2011 tarihinde yapılan ilk yönetim toplantısında görev bölümü yapılarak MİV-SAN Yönetim Kurulu çalışmalarına başlamıştır.