baglandi Miv-san 


Sosyal Yardımlar

SOSYAL YARDIMLAR VE FAALİYETLER
Sandık Ortağı ve gittikçe gelişerek tüm meslektaşlarımızın maddi manevi sıkıntılarına çözüm üretmek MİV-SAN’ ın birincil görevidir.
Bugüne kadar yapılan Ölüm yardımı ve sosyal yardımların miktarlarını günün koşullarına uygun miktarlara getirmek için gerekli yöntemler araştırılacaktır.
Ayrıca;
İhtiyacı olan Sandık Ortaklarına ucuz kredi olanakları sağlamak•Mesleğe yeni adım atan meslektaşlarımıza yol gösterici olmak, işlerini kurarken, yarışmaya girmek istediklerinde kendilerine uzun vadeli kredi olanakları sağlamak,

Özel sağlık kuruluşlarından teşhis ve tedavi hizmetlerinde indirim olanakları yaratmak,
Mimarlıkla ilgili araç-gereç satan, kopyalama hizmetleri veren kuruluşlardan indirim alma amaçlı girişimlerde bulunmak,
Tüm meslektaşlarımıza, doğal afet zamanlarında oluşturulacak çeşitli fonlar ve düzenlenecek yardım kampanyaları aracılığıyla yardım sağlamak,
Mimarlık Topluluğumuzda sosyal birlikteliği geliştirmek amacıyla çeşitli Kültürel faaliyetlerde öncülük edilerek, tiyatro, sinema, müze vb. yerlere indirimli bilet temin edilmesini sağlamak, Ve daha da çoğaltılabilecek tüm olanakları sağlamak kısa ve uzun vadeli çalışma alanlarıdır.

Yukarıda sayılanlar dışında Mimarlık Topluluğumuzun en çok üzerinde durduğu konu Ortak Bir Sosyal Güvenlik Çatısıdır. Özel sigorta kuruluşları çatısı altında Özel Emeklilik Sigortası Sisteminin çalışmaları yapılacaktır.

Sandık Ortaklarına daha iyi olanaklar sağlamak amacıyla, meslektaşlarımızın ve dostlarımızın bir araya geleceği yemekler düzenlemek, meslektaşlarımızın ürünlerinin sergileneceği sergiler açarak sergi gelirleri ile bağış sağlamak, Sandık amblemli ürünlerin bağış karşılığı satışı ile gelir elde etmek, v.b. ödenti gelirlerinin yanı sıra Sandık gelirlerine katkı amaçlı faaliyetleri geliştirilecektir.