baglandi Miv-san 


Sıkça Sorulan Sorular

MİV-SAN ‘IN; AMACI; mimarları sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplayarak, mimarlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır.

Çalışma Alanlarımız :
MİV-SAN 1. Dönem Yönetim Kurulu çalışmalarını aşağıdaki başlık ve alt başlıklarda tanımlanan konular üzerinde yürütmekte olup çalışmalarını bu kapsamda da zenginleştirmektedir.
Ana hedef, tüm meslektaşlarımızı Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı çatısı altında bir araya getirerek dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamaktır.

MİV-SAN ÖRGÜTLENMESİ
1-a : MİV-SAN Yönetim Kurulu Çalışmaları :
Yönetim Kurulu’nun yapmış olduğu görev dağılımı paralelinde, asıl ve yedek Yönetim Kurulu üyelerinin çalışma akslarının belirlenerek sorumlulukların paylaştırılması ve işbirliğinin sağlanması gerektiği bilinci ile çalışmalara başlanmıştır.
1-b: MİV-SAN Personel Çalışmaları :
Yeni bir örgütlenme ve çalışma biçimine giren Sandığın hedeflerine ulaşabilmesi gerek gönüllü gerekse profesyonel çalışanları sayesinde olmaktadır.
Sürekli ve dinamik bir şekilde büyüyen bir Sandığın aynı şekilde çalışanlara ihtiyacı vardır.
Gönüllü çalışmalar, Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer meslektaşlarımız tarafından yürütülmektedir. Zaman içerisinde ihtiyaca göre sayısı değişiklik gösterecek olan profesyonel çalışma arkadaşlarımızın işlerini gerektiği gibi yapabilecekleri çalışma ortamı ve gerekli tüm teknik donanımları ve bilgisayar programları kendilerine sağlanmıştır. Mevcut olan üye bilgi sistemi programı incelenerek aksayan yönleri düzeltilmiş olup, güncel hale getirilmiştir.

1-c: MİV-SAN ile Mimarlar Odası’nın birlikte çalışması :
Yurdun her yerinde şubeler ve temsilciliklerle örgütlenerek çalışmalarını yürüten merkezi ve 26 şubesi ile Mimarlık Vakfı Kurucu Kurul Üyesi olan Mimarlar Odası ile Sandık örgütlenmesi ve üye sayısının arttırılması konusunda işbirliği yapmak gerektiği dikkate alınarak Yöneticilerle iletişime geçilmektedir.
Daha önce denenen Temsilci uygulaması gözden geçirilerek tekrar hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır.
Mesleğe ilk adımını atan her meslektaşımızın, Meslek Odamıza, MİV-SAN’la tanışmasını ve tüm meslektaşlarımızla MİV-SAN çatısı altında bir arada olmayı hedeflemekteyiz.

1-d: MİV-SAN ile Mimarlık Vakfı’nın birlikte çalışması :
Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı’nın kurucusu olan Mimarlık Vakfı, Türkiye Mimarlık Topluluğu’nun mesleki ve sosyal dayanışma örgütüdür. İleriye yönelik olarak, Meslektaşlarımızın yararlanabileceği, bir araya gelebileceği Mimarlar Evi, Kreş, Mimarlar Yaşam Evi vb. ile heyecan verici bir proje olan Mimarlar Köyü Projesi ve Vakfın organize ettiği Kültür Gezileri de beraberce yapılabilecek çalışmalar arasında hedeflenmektedir.

SANDIK ORTAKLARIYLA VE DİĞER MESLEKTAŞLARLA İLİŞKİLER
2-a: Sandık Ortaklarının üyelik durumları :
Kurulduğu 1997’den günümüze kadar 2650 üyesi bulunan Sandığımızın hedefi yurt çapındaki tüm mimarların MİV-SAN çatısı altında toplanmasıdır. Dolayısı ile çalışmaların ana hedefi bu olacaktır.
2-b: Yeni Üyelikler :
Yurt çapında Mimarlar Odası’na kayıtlı yaklaşık 40.000 üyenin tamamının Sandık Ortağı olmasını sağlamak için Mimar Odası şube ve temsilcilikleriyle ortak etkinlikler düzenlenmekte ve Sandık çalışmalarının meslektaşlarımıza tanıtılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
Mimarlar Odası’nın çeşitli etkinliklerinde stand açarak, meslektaşlarımıza bilgi aktarmak da tanıtım açısından oldukça verimli bir yöntem olarak gözükmektedir.
SOSYAL YARDIMLAR VE FAALİYETLER
Sandık Ortağı ve gittikçe gelişerek tüm meslektaşlarımızın maddi manevi sıkıntılarına çözüm üretmek MİV-SAN’ ın birincil görevidir.
Ayrıca;
İhtiyacı olan Sandık Ortaklarına ucuz kredi olanakları sağlamak,
Mesleğe yeni adım atan meslektaşlarımıza yol gösterici olmak, işlerini kurarken, yarışmaya girmek istediklerinde kendilerine uzun vadeli kredi olanakları sağlamak,
Özel sağlık kuruluşlarından teşhis ve tedavi hizmetlerinde indirim olanakları yaratmak,
Mimarlıkla ilgili araç-gereç satan, kopyalama hizmetleri veren kuruluşlardan indirim alma amaçlı girişimlerde bulunmak,
Tüm meslektaşlarımıza, doğal afet zamanlarında oluşturulacak çeşitli fonlar ve düzenlenecek yardım kampanyaları aracılığıyla yardım sağlamak,
Mimarlık Topluluğumuzda sosyal birlikteliği geliştirmek amacıyla çeşitli Kültürel faaliyetlerde öncülük edilerek, tiyatro, sinema, müze vb. yerlere indirimli bilet temin edilmesini sağlamak,

3-a – Sosyal Güvenlik:
Çatı örgütümüz olan Mimarlık Vakfı’nın Sigorta işlemlerinde çözüm ortağı olan NART BROKER firması ile yaptığımız çalışmalar sonucunda; İş Bankası’nın Kuruluşu olan Anadolu Hayat Emeklilik Şirketi ile MiV-SAN üyelerine ve 18 yaşından büyük çocuklarına özel koşullarla Bireysel Emeklilik olanağı sağlamak üzere mutabakata varılmıştır. Bu uygulama ile MiV-SAN üyesi olan bir mimar Anadolu Hayat Emeklilik’te bireysel emeklilik sözleşmesi yaptığı takdirde ödemelerinden yapılan kesinti oranı ödeme miktarına bağlı olarak %50’ye varan oranda eksik olmakta ve acil sağlık hizmetlerini bedelsiz olarak almaktadırlar.

3-a – Sosyal Dayanışma Fonu:
Kupa vb ürün satışı bağışlarından elde edilen gelirler, Yönetim Kurulumuzun bağışları, hastalık geçmiş olsun çiçeği yerine MiV-SAN’a yapılan bağışlardan oluşan Sosyal Dayanışma Fonu kurulmuştur.